Kde se můžeme potkat

Farmářské trhy Brno Líšeň

V sobotu 15.7.2023 budeme s naším stánkem na Farmářských trzích v Brně Líšni. https://www.brno-lisen.cz/farmarske-trhy-v-lisni-2023/t9930